Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Filemon Group Oy / Hairstyle Filemon (Y-tunnus: 2397439-3)

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Teemu Turunen
Puhelin 044 757 5408

REKISTERIN NIMI

Filemon Group Oy:n asiakasrekisteri (verkkokauppa & laskutusjärjestelmä)

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Filemon Group Oy:n asiakkaaksi, ostanut tuotteita, hänelle lähetetään tarjouskirjeitä ja/tai osallistuu Filemon Group Oy:n järjestämään tilaisuuteen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Filemon Group Oy:n asiakkaiden laskuttaminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Filemon Group Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Filemon Group Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Kaupunki
  • Postinumero
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Mahdollinen yrityksen nimi
  • Mahdollinen verkkolaskuosoite

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Filemon Group Oy:n käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet vastuut tai muut vastaavat velvollisuudet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Filemon Group Oy:n laskutusjärjestelmän korkeimman tason tunnuksia, , jotka muodostuu käyttäjätunnus ja salasanaparista. laskutusjärjestelmä sijaitsevat pilvipalveluissa , jotka ovat korkean tason tietoturvaa noudattavia palveleuita. Kaikki liikennöinti tapahtuu aina suojatussa yhteydessä.